www.sborkos.cz

Načítání ...
Rozhovor se sbormistrem
Litomyšl - Již deset let třímá pevně v rukou taktovku smíšeného pěveckého sboru KOS z pedagogické školy v Litomyšli MILAN MOTL.

Sbormistr je absolventem pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v oboru hudební výchova a dějepis. Později vystudoval obor sólový zpěv. V současnosti se dále vzdělává v dirigování.

Od prvního vystoupení na schodech školy, natáčení prvního CD či první zahraniční cesty uplynulo deset roků. Jak období hodnotíte?

Je třeba říci, že jako smíšený sbor jsme nezačínali tzv. na zelené louce, ale navazovali jsme na léta předchozí, kdy sbor fungoval jako dívčí. Na pedagogické škole existoval dívčí sbor již od padesátých let a vždy patřil mezi kvalitní pěvecká sdružení v regionu. Přechod od čistě dívčího složení pěveckého tělesa ke smíšenému sboru byl ale již jen krokem pravda odvážným, tak trochu do neznáma, nicméně logickým.

Máte za sebou velmi slušně rozjetou sezonu, mezinárodní festival, zahraniční turné. S jakými výsledky?

Právě jsme se vrátili z týdenního koncertního turné po Německu a Nizozemí. No a pokud se jedná o zmiňovaný mezinárodní festival mladých pěveckých sborů a orchestrů Young Prague, toho jsme se účastnili letos v březnu. V konkurenci sborů z celého světa, jako např. USA, Švédska, Norska, Islandu, Slovinska, se KOSu podařilo získat zlaté pásmo a stali jsme se vítězem kategorie. Vedle toho jsme domů přivezli i další dvě ocenění, a to cenu poroty za vynikající provedení povinné skladby.

Pochlubte se i další cenou. Tu jste dostal jako sbormistr?

Unie českých pěveckých sborů každoročně uděluje národní ceny za přínos českému sborovému zpěvu. Jedno z ocenění, a to cenu Sbormistr junior, se mi podařilo získat. Tuto národní cenu však nechápu jako ocenění pouze mojí osoby, ale také činnosti a práce celého sboru.

Váš sbor má zázemí na střední pedagogické škole v Litomyšli. Vyhovuje vám?

Dobré zázemí je předpokladem pro kvalitní výsledky a toho se nám jak ze strany ředitele školy Stanislava Leníčka a předsedkyně správní rady nadačního fondu pedagogické školy Olgy Kusé dostává v míře vrchovaté. V současné nelehké ekonomické situace to není samozřejmost a jsme si toho vědomi. Velkou oporu však nacházíme i u představitelů města Litomyšle.

Zanedlouho KOS čeká další prestižní vystoupení, účast na mezinárodním operním festivalu Smetanova Litomyšl?

Sbor pedagogické školy KOS již podruhé získal důvěru dramaturgie festivalu a budeme tak moci vystoupit vedle profesionálních těles. Před třemi lety, v roce 2010 jsme realizovali Missu Brevis Jiřího Pavlici. Na letošním 55. ročníku festivalu dívčí část sboru zazpívá duchovní kantátu Stabat Mater Jana Křtitele Vaňhala. Důvodem je dvousté výročí od úmrtí tohoto klasicistního skladatele. Dívky doprovodí pod taktovkou dirigenta Vojtěcha Spurného Pardubická komorní filharmonie. To je vlastně náš nejaktuálnější cíl, kterému se intenzivně věnujeme a nacvičujeme.

Celý článek najdete na webu Svitavského deníku.

Webové stránky festivalu:
http://www.smetanovalitomysl.cz/

Aktualita 7
Úspěch KOSáků – sólistů a komorního sboru KOKOS na pěvecké s ...
KOS nechyběl při oslavách Mezinárodního dne studentstva v Pr ...
KOS opět na festivalu studentských souborů FESTA ACADEMICA
Praha 16. a 17. 11. 2017
KOSáci zabodovali na Mezinárodním sborovém festivalu SLOVAKI ...
KOSáci v opeře Pygmalion na barokních slavnostech
KOSáci pokřtili nové dvojalbum
Mezinárodní koncert
KOS ve Smetanově domě i pražském Rudolfinu
KOSÁCI OPĚT NA SMETANOVĚ LITOMYŠLI
Smíšený pěvecký sbor KOS již potřetí vystoupil vedle profesionálních těles na Mezinárodním ...
KOS v doprovodných akcích Smetanovy Litomyšle
KOSáci se aktivně zapojili do oslav jubilanta Bedřicha Smetany a vystoupili v doprovodném ...
KOS ve Francii
21. - 29. března 2014
VEJR na výběrovém CD Jana Vičara
Náročná kompozice Gufo nebo-li Vejr současného skladatele a muzikologa Jana Vičara, kterou ...
Rozhovor se sbormistrem
Litomyšl - Již deset let třímá pevně v rukou taktovku smíšeného pěveckého sboru KOS z peda ...
GRAND PRIX - Mezinárodní festival Letohrad 2013
Milan Motl a sbor KOS laureátem Mezinárodního festivalu Letohrad za provedení Celebration ...
HATTRICK SBORU KOS
Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl v měsíci březnu zažil „sborové žně“. V ...
 

FelixNET©